Udtagelseskriterier for landshold og landsholdsatleter

Surfing, stand up paddle og paddleboarding

Udtagelseskriterier for landshold og landsholdsatleter under Dansk Surf & Rafting Forbund er opdelt i en række primære og sekundære kriterier samt nogle specifikke krav henvendt de enkelte discipliner.

Hertil foretages udtagelsen til at repræsentere Danmark ud fra nedenstående beskrevne procedure.

Ansvaret for og kompetencen til udtagelse af landshold ligger hos den pågældende landstræner i et samarbejde med DSRFs eliteansvarlige. Nedenstående kriterier er vejledende, og derfor skal de ikke ses som adgangsgivende for den enkelte atlet. Hermed er udtagelsen og sammensætningen af holdet en subjektiv beslutning som foretages af landstræneren i samråd med DSRF eliteansvarlig med nedenstående udtagelseskriterier som pejlemærker.

Statsborgerskab

I henhold til International Surfing Association og European Surfing Federations vedtægter og konkurrence regler så skal en landsholdsatlet være statsborger i nationen som atleten repræsenterer samt indehaver af pas for selvsamme. I tilfælde af erhvervet nyt eller dobbelt statsborgerskab gælder særlige regler, hvor det anbefales at rette kontakt til DSRFs bestyrelse.

Medlemskab

Atleten skal være medlem af Dansk Surf & Rafting Forbund enten som privat person eller igennem en idrætsforening som er DSRF medlem. Atleten skal have været medlem i det år kvalifikationskonkurrencerne afvikles, og i det år pågældende EM/VM event afvikles.

Konkurrencedeltagelse

Atletens deltagelse i nationale og internationale konkurrencer vægtes højt, da dette anses som værende afgørende for atletens konkurrenceparathed og erfaring samt giver en indikator på atletens dedikation og ambitioner inden for konkurrencedyrkelse. Derfor indgår atletens deltagelsesaktivitet i konkurrencer gennem det seneste år i udtagelsesprocessen  (ikke kun resultater) .

Dansk Surf & Rafting Forbund forventer, at atleten deltager i nationale konkurrencer, såfremt atleten opholder sig i Danmark på tidspunktet for konkurrenceafholdelse.

Det er et krav, at landsholdsatleter deltager til Danmarksmesterskabet. Såfremt atleten ikke kan deltage skal landstræneren ansøges om dispensation senest en måned før DM via skrift. Dispensationsansøgning skal indeholde årsag og udførlig begrundelse og vil blive behandlet fra gang til gang.

Konkurrenceresultater

Det konkurrencemæssige niveau bedømmes på baggrund af atletens resultater og rangering opnået de foregående 12 måneder op til udtagelse. Følgende events tages i betragtning:

 • Dansk Surf & Rafting Forbunds events:
  • Danish Surf Tour
  • Dansk Junior Surf Tour
  • Danish SUP Tour
  • DM Stand Up Paddle (Flatwater/Beach Race/Technical Race)
  • DM Surfing (shortboard/longboard)
  • DM Paddleboard
 • Nationale events og mesterskaber i det land, hvor den pågældende atlet er bosat
 • International Surfing Association events
 • European Surfing Federation events
 • Nordic Surf Games
 • World Surf League events
 • Waterman League events
 • Euro Tour SUP Race events
 • Andre internationale surf events

Resultater og rangering i ovenstående events er ikke adgangsgivende til deltagelse i internationale mesterskaber, men bliver brugt i den samlede vurdering i sammenspil med andre primære og sekundære udtagelseskriterier.

Udviklingspotentiale

Som led i forbundets talent- og elitestrategi er det vigtigt, at udvikle det talent og potentiale som er blandt forbundets junior og senior atleter. Derfor kan der blive udtaget atleter på baggrund af deres udviklingspotentiale for på sigt, at kunne levere resultater på internationalt niveau. Internationale mesterskaber har store udviklings- og læringspotentiale, hvorfor at atleter  kan blive udtaget til disse, såfremt dette vurderes relevant af landstrænere og det er passende i henhold til holdets sammensætning.

Team Player

Atleten bliver bedømt på hans/hendes evne til at indgå på et team og repræsentere Dansk Surf & Rafting Forbund og Danmark.

Der bliver lagt vægt på i hvilken grad atleten demonstrerer kendskab til og behersker følgende egenskaber:

 • Besidder evnen til at tænke, se og handle uselvisk i attitude overfor holdkammerater – både før, under og efter konkurrence.
 • Vil gøre alt for at hjælpe og støtte hans/hendes holdkammerater med at opnå succes.
 • Kan udvise respekt og yde fuld support til holdkammerater, hver gang der er mulighed for dette.
 • Udviser professionel adfærd overfor holdkammerater og andre konkurrerende atleter.
 • Udviser professionel adfærd overfor hold-, forenings og forbundsledelse samt event officials.
 • Kan modtage og udføre instruktioner tildelt af landstræneren.

Interesse og proaktiv

Da flere danske surfere bor eller opholder sig lange perioder i udlandet kan det være udfordrende for landstræneren og DSRF at følge med i de udøveres udvikling, motivation og ambitioner. Derfor er det atletens ansvar at være opsøgen og proaktiv efter landsholdsdeltagelse og/eller udviklingsmuligheder i udtagelsesprocessen, da dette kan medvirke til at landstræneren og DSRF “ser” den enkelte atlet og herunder forholder sig til atletens niveau.

Atletens tilgang og kompetencer omkring deltagelser til konkurrencer

Atleten bliver bedømt på sine konkurrencemæssige kompetencer:

 • Besidder evnen til regelmæssigt at præstere indenfor det gældende konkurrenceformat.
 • Har udvist evne til at forberede sig retsmæssigt til events.
 • Har udvist evne til at forberede sig retsmæssigt til svære heats.
 • Kan præstere og holde hovedet koldt under pres.
 • Besidder evnen til at kunne tilpasse sig alle forskellige konkurrenceforhold (bølgeforhold, venue, vind & vejr osv.). Herunder forstår hvordan der bedst muligt kan drages fordel af forholdene på den pågældende dag.
 • Udviser ordentlig opførsel med respektfuld tone overfor andre deltagende atleter, frivillige samt eventledelsen.
 • Følger konkurrencereglerne på lige fod med alle andre deltagende atleter.

Atleter udtages til mesterskaber med landsholdet senest 2 måneder før konkurrencestart, såfremt dette er muligt ud fra offentliggørelsen af mesterskabsdatoer fra de internationale forbund. Der tages telefonisk eller skriftlig kontakt til alle udtagne atleter samt ikke-udtagne atleter, som har været inde over landsholdets det seneste år for at sikre afklaring og gennemsigtighed i udtagelsen.

Udtagelsen vil indebære et udkast til identificerbare økonomiske udgifter forbundet med mesterskabet, men kan ikke klarlægge/garantere de samlede økonomiske udgifter for atleten.

Atleten skal senest 14 dage efter udtagelsen til mesterskabet bekræfte eller afkræfte sin deltagelse. Afslår atleten sin deltagelse vil landstræneren og DSRF’s eliteansvarlige vurdere andre potentielle kandidater til landsholdspladsen. Atleten vil blive tilsendt en kontrakt + evt. andre dokumenter der skal skrives under på. Underskriver atleten ikke kontrakten er atleten ikke en del af landsholdet.

Alle udgifter skal som udgangspunkt dækkes af atleten selv medmindre andet fremgår af et tilhørende bidrag eller anden skriftlig kommunikation omkring det specifikke mesterskab.

Tilmelding og registrering til internationale mesterskaber foretages af DSRF og medmindre andet fremgår af et tilhørende bidrag eller anden skriftlige kommunikation forpligter atleten sig til at betale atletens eget deltagergebyr senest 1.5 måned før mesterskabet. Hermed vil DSRF stå for at betale atletens deltagergebyr til de internationale arrangører ifm. tilmelding, mens atleten forud for dette vil have overført deltagergebyrets størrelse til DSRF.


Det fremgår nedenfor hvilke kategorier og hvor mange atleter der kan deltage ved hvert internationalt event, og således også hvor mange atleter DSRF kan udtage til hver ESF/ISA event.

ISA World Surfing Games (årligt)

 • 3 x Open Men
 • 3 x Open Women

ISA World Longboard Surfing Championships (årligt)

 • 2 x Open Men
 • 2 x Open Women

ISA World Bodyboard Championships (årligt)

 • 3 x Open Men
 • 1 x Open Women
 • 1 x Boys under 18
 • 1 x Girls under 18
 • 1 x open drop-knee bodyboarder

ISA World Junior Surfing Championships (årligt)

 • 2 x Boys under 18
 • 2 x Girls under 18
 • 2 x Boys under 16
 • 2 x Girls under 16

ISA World SUP & Paddleboard Championships (årligt)

 • 2 x SUP Racing Distance Men
 • 2 x SUP Racing Technical Men
 • 2 x SUP Racing Distance Women
 • 2 x SUP Racing Technical Women
 • 2 x SUP Surfing Men
 • 2 x SUP Surfing Women
 • 1 x Paddleboard Distance Men
 • 1 x Paddleboard Techincal Men
 • 1 x Paddleboard Distance Women
 • 1 x Paddleboard Techincal Women

ESF EuroSUP 

 • SUP Surf: 2 x Men – 2 x Women – 1 x Boys – 1 x Girls
 • SUP Race Long Distance: 2 x Men – 2 x Women – 1 x Boys – 1 x Girls
 • SUP Race Technical: 2 x Men – 2 x Women – 1 x Boys – 1 x Girls
 • SUP Team Relay: 1 x Men – 1 x Women – 1 x Boys – 1 x Girls

ESF Eurosurf

 • 3 x Shortboard Men
 • 3 x Shortboard Women
 • 1 x Longboard Men
 • 1 x Longboard Women

ESF Eurosurf Junior (lige år)

 • 3 x Boys (U 18)
 • 3 x Girls (U 18)
 • 3 x Boys (U 16)
 • 3 x Girls (U 16)
 • 1 x Longboard Boys (U 18)
 • 1 x Longboard Girls (U 18)