Surf & SUP Danmark

Vi skaber relationer...

Vi er olympisk specialforbund for sportsaktiviterne surfing, stand up paddle (SUP), prone paddleboarding og rafting.

NEW WAVE 2021 - 2028

NEW WAVE er vores strategi for 2021-2028. Strategien er grundstenen for vores arbejde og er rammesat af vores fortælling, ledestjerner og indsatsområder.

Med udgangspunkt i vores DNA har vi skabt fem ’ledestjerner’. Ledestjernerne styrer vores udvikling og rammesætter vores indsatser. Enhver indsats i forbundet skal kunne matche minimum to af vores ledestjerner. Ledestjernerne er defineret med et statement og en række udsagn, som fortæller hvad vi vil opnå og hvornår vi er nået i mål med den enkelte ledestjerne.

Ud fra vores ledestjerner er 8 centrale og 4 tværgående indsatsområder blevet identificeret. Indsatsområderne er tillige konkretiseret med et statement og en beskrivelse, og uddybes senere med mål og handlinger på baggrund af feedback fra medlemmerne og miljøet.

Strategien suppleres med en økonomisk plan, som understøtter den strategiske linje.

Vores fortælling...

DNA

Vores rødder er grundfæstet i surfsportens DNA, hvor kreativitet, leg og fleksibilitet gennemsyrer og former vores udviklingsorienterede arbejde med respekt for naturen, vandet og miljøet.


Fællesskab

Sammen arbejder vi i åbne fællesskaber hvor friheden og glæden ved vandet er med til at skabe unikke og meningsfulde fællesskaber på tværs af kulturer og forskellige målgrupper.


Drømme

Her er plads til at skabe noget, udleve drømme og have høje ambitioner. Enhver som tager del i forbundets fællesskaber og aktiviteter skal få den ultimative oplevelse af at forblive stoked.

Hvem er vi til for og hvordan?

En platform

Vi er en platform for unikke fællesskaber og bygger bro ind i surfsportens DNA og kultur.


Et organ

Vi er et understøttende organ, som varetager interesser og skaber gode rammevilkår for surf og SUP sporten.


Stærke værdier

Vi er til for at skabe muligheder og værdi for lokale surf & SUP miljøer, og tilpasser os de aktives interesser.

Vores 5 ledestjerner

Vi vil være et respekteret og anerkendt forbund blandt alle surf og SUP udøvere.

Hvornår er vi nået i mål?

 • Ansatte, bestyrelsesmedlemmer og udøvere møder dig altid i en åben og konstruktiv dialog
 • Forbundet arbejder for at bevare surf spots og skabe ’adgang’ til vandet
 • Der er aktiviteter med stor geografisk spredning for udøvere på alle niveauer
 • Et stort antal medlemmer og udøvere involverer sig i forbundets aktiviteter (fx events, uddannelser, works hops, årsmøde m.v.)
 • Talent- og eliteudøver er stolte over at repræsentere DSRF og Danmark
 • Vi spørger dig løbende om dine ønsker og behov samt inddrager dig i forbundets indsatser

Vi vil være et forbund som samler sporten og bidrager til de uformelle fællesskaber.

Hvornår er vi nået i mål?

 • Vi skaber fede events og aktiviteter hele året, som er åbne for alle uanset niveau
 • Du kan nemt og hurtigt få rådgivning og hjælp til, at starte en klub eller et andet form for fællesskab
 • Vi minimere bureaukrati og fjerner barrierene for at være aktiv
 • Vi supportere aktiviteter som er relevante for netop dit lokalområde
 • Vi skaber en fælles referenceramme for sporten

Vi vil være det foretrukne forbund indenfor vandsport for aktivering af børn og unge

Hvornår er vi nået i mål?

 • Vi har uddannelsesmaterialer og særlige koncepter målrettet børn og unge
 • En børne- og ungestrategi rammesætter vores indsatser
 • De største foreninger i DSRF har børn-, unge- og/eller familiehold
 • Vi har aktiviteter målrettet børn og unge (fx junior divisioner på surf- og SUP tours, U18 landshold m.v.) og antallet af deltagende børn og unge er stigende
 • Vi har det største relative antal af børn og unge som er engageret i vandsport
 • Vi har et samarbejde med et højt antal af skoler og kommuner for, at få surf og SUP på skoleskemaet
 • Vi har oprettet adskillige talent- og elitecentre med stor geografisk spredning
 • Surf og SUP bruges som rekrutteringsgrundlag i andre vandsportsforbund
 • Børn og unge har medbestemmelse i forbundets beslutninger

Vi vil være den understøttende motor som kan kickstarte nationale og lokale udviklingsinitiativer.

Hvornår er vi nået i mål?

 • Du kan altid få sparring, struktur og rådgivning på dine idéer og projekter
 • Vi har koncepter som du kan bruge til at udvikle og skabe aktiviteter lokalt
 • Vi understøtter lokalt med udstyr og eventuel medfinansiering til mindre projekter
 • Vi har et stort frivilligt netværk i hele landet
 • Vi samarbejder bredt med kommuner og erhverv om udviklingen af vandsporten i hele landet
 • Vi løser politiske problemstillinger og udfordringer til gavn for sporten og udøvere (ex miljø- og natur forhold, adgang til faciliteter og ressourcer m.v.)
 • Vi finder finansiering til nationale satsninger

Vi vil være et forbund med en stærk økonomi og en stabil organisation med tilstrækkelige hænder.

Hvornår er vi nået i mål?

 • Vi har frie midler og ressourcer til at kunne støtte og prioritere en god idé.
 • Der er økonomisk råderum til at dække uforudsete udgifter og eventuelle krisetider.
 • Vores støtte fra DIF matcher andre sammenlignelige forbund.
 • Vi indgår flerårige kommercielle aftaler.
 • Vores økonomiske model for kontingenter og uddannelse, understøtter forbundets serviceniveau og leverancer.
 • Vi har et større sekretariat med fagspecifikke kompetencer på forbundets største indsatsområder.
 • Vi er gode til at rekruttere og fastholde medarbejdere og frivillige.
 • Samarbejdet mellem sekretariatet og bestyrelsen er stærkt og tillidsfuldt.
 • Det er nemt at tage beslutninger på tværs af sekretariat, bestyrelse og tilknyttede ressourcepersoner.

Indsatsområder

Økonomi

Vores økonomiske rammeaftale

Surf & SUP Danmarks økonomi og indtægtsgrundlag tager udgangspunkt i følgende:

 1. DIF Strategiaftale (individuel forbundsaftale med DIF)
 2. DIF Grundtilskud (klub-, medlems- og aktivitetsafhængig)
 3. Egne indtægter (kontingenter, kurser, events, partnerskaber, puljer m.v.)

Strategiaftalen med DIF indgås for en 4-årig periode og indeholder en række strategiske indsatsområder, som er i tråd med DIFs politiske program og godkendt af DIFs bestyrelse. Surf & SUP Danmarks strategiaftale kan findes her. Den nuværende aftale løber fra 2022-2025.

Grundtilskuddet fra DIF er bl.a. betinget af antallet af klubber og medlemmer af forbundet samt aktivitetsgodkendte discipliner.

Forbundets egne indtægter er de mest variable indtægter. De afhænger af antallet af medlemmer (kontingenter), deltagere på kurser og events, tilskud fra eksterne puljer og kommuner, partnerskaber m.v.

Forbundets totale økonomi er med til at understøtte samtlige af de strategiske indsatsområder som er en del af forbundets strategi; NEW WAVE 2021-2028.

Vores arbejde med NEW WAVE 2021 - 2028

NEW WAVE fødes

Bestyrelsen i Surf & SUP Danmark beslutter, at forbundet skal udvikle en ny strategi, som skal være med til at sikre et endnu stærkere fællesskab indenfor surf, SUP og white water sporten i Danmark samt være forbundets stabile holdepunkt frem mod 2028.

Workshop 1

Bestyrelsen afvikler den første interne workshop i samarbejde med en konsulent fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Her defineres forbundets DNA, hvem er vil til for og hvordan samt den overordnet fortælling.

Online sprints

Coronarestriktionerne gjorde det vanskeligt at mødes og derfor afviklede bestyrelsen 4 såkaldte “sprint-forløb” af 1,5 times varighed hver onsdag aften gennem hele maj måned. Her blev forbundets DNA og de fem ledestjerne defineret.

Workshop 2

Bestyrelsen arbejdede videre med NEW WAVE og fik i en ny workshop defineret indsatsområder samt potentielle mål, handlinger og aktiviteter. Der blev samtidig lagt en plan for inddragelsen af medlemmer og miljøet som helhed i strategiarbejdet.

Medlemmer og miljø inddrages

NEW WAVE blev offentliggjort på surfsup.dk og alle medlemmer blev inddraget i strategien med henblik på, at få feedback samt konkrete idéer til mål og aktiviteter. Inddragelsen skete via forskellige sociale medier, nyhedsbreve og spørgeskemaer.

Færdiggørelse

Bestyrelsen fintunede og færdiggjorde strategien på baggrund af feedback og inputs fra medlemmerne og miljøet.

Offentliggørelse

NEW WAVE 2021-2028 blev præsenteret på Surf & SUP Danmarks årsmøde i 2021 og blev efterfølgende endeligt publiceret på surfsup.dk.