Projekt

FRI PÅ VANDET

Hvad er FRI PÅ VANDET?

Med en støtte på 2,3 mio. kr. fra Friluftsrådet afviklede Surf & SUP Danmark projektet FRI PÅ VANDET i perioden 2020 - 2022. Projektet var et aktivitetstilbud for voksne der lever med stress, angst og/eller depression. Indsatserne var forankret i 10 af Surf & SUP Danmarks foreninger, som ugentlig afviklede surf og SUP aktiviteter for målgruppen.

Surf og SUP aktiviteterne blev til et anderledes terapeutisk rum, hvor deltagerne hverken skulle snakke om eller tænke på de udfordringer de normalt bære rundt på, men i højere grad være i ét med nuet, naturen og vandet.

I videoen nedenfor fortæller projektleder Sofie Hammelsvang om indsatserne i projektet ligesom at forsker Niels Feddersen beretter om nogle af de bemærkelsesværdige resultater vi fandt i forbindelse med indsatserne. Du kan også downloade vores videnshæfte og guide til inspiration.

Hvorfor surf og SUP mod psykisk sårbarhed?

Surf & SUP gør en forskel - 360 grader rundt!

Vores erfaringer viser helt tydeligt, hvordan det unikke fællesskab og frirum, der skabes på vandet, er helt essentielt for deltagernes mestringsevne og tro på dem selv.

Fra forskningen, der blev koblet på vores projekt, kunne vi se, at deltagelse i projektet har haft en positiv betydning for deltagernes trivsel. Særligt har det haft en beskyttende effekt på deres trivsel i en svær tid under COVID-19.

Dertil har vi set, at det at befinde sig i naturen, mærke og se de naturlige elementer omkring sig, har en positiv indflydelse på deltagerne. De bemærker naturen på en ny måde og de oplever, at motion kan være en behagelig ting, når det foregår på vandet.

Det tredje og meget vigtige element er, at frirummet er koblet sammen med fællesskabet, og det har helt afgørende betydning for deltagelsen, hvorvidt der bliver skabt et trygt fællesskab. Effekterne af at være med, er helt særlige, når deltagerne indgår i et trygt fællesskab.

Hvad siger deltagerne?

Erfaringer fra andre lande

Fra et lignende projekt i England, Surf Action, oplevede deltagerne store positive forbedringer. Evalueringen viste bl.a. 19% fald i følelsen af angst og nervøsitet og 13% fald i følelse af depression. Derudover oplevede deltagerne 33% forbedring af søvnkvalitet, 19% sundere diet og livsstil, 20% stærkere følelse af mening i tilværelsen, 21% bedre engagement i det bredere fællesskab, 22% forbedret kontrolfølelse over eget liv og 18% forbedret selvtillid.

Det er alle parametre, der peger mod en styrket generel trivsel for målgruppen. Studiet bliver bakket op af lignende projekter i USA og Australien.

Vi tror på, at ved at deltage i SUP eller surf aktiviteter, vil man opleve forbedringer på tre overordnede parametre – fysisk, mental og social sundhed. Det er tre essentielle parametre for alle mennesker, der samlet set skaber vores livskvalitet.