Bestyrelsen i Dansk Surf & Rafting Forbund

Det er et ønske at bestyrelsen i DSRF skal indeholde kompetence og ressourcestærke personer med baggrund i de idrætter som forbundet understøtter. Alle forbundets medlemmer har mulighed for at stille op til bestyrelsen ved den årlige generalforsamling.

Se mere under DSRF’s vedtægter ift. valg af bestyrelsen.

Revision i Dansk Surf & Rafting Forbund foretages af revisor via Danmarks Idrætsforbund.