Forslag til ny kontingentstruktur

Vi vil lave en kontingentstruktur som skaber

Gennemsigtighed

Lighed mellem pris og ydelse

Fleksibilitet