Vi Kollegaerne tænker, at det er ubehageligt, at fabrikker indfører fraværsregistrering!

Vor tids altoverskyggende buzzword er fleksibilitet og effektivisering. Overalt hvor jeg drejer blikket hen, er medarbejdere nødsaget til at arbejde dobbelt så hurtigere. Eksempelvis de offentligt ansatte skal nå samme arbejdsopgaver, men på virkelig meget mindre tid… Med det formål at inderliggøre denne effektivisering har man på næsten alle fabrikker indført tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et stempelur for at være i stand til at ”overvåge” om alle yder som de skal! Det er tydeligt for mig, at dét har taget overhånd! Det er næsten i hvert fald et par gange om måneden, at min kone og jeg kan læse i pressen, at en hel del medarbejdere føler en kæmpe stress på grund af, at forventningerne til den individuelle medarbejder har ændret sig. Den altfortærende stress er en af vores kulturkreds’ allerstørste sygdomme, og jeg er ikke i tvivl om, at sådanne symptomer kan spores én til én tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur…

Det er ikke usandt, når jeg proklamerer, at jeg er meget bekymret for fremtidens indretning… Det kan virkelig ikke komme på tale, at Vestens befolkningen skal døje med stress. Mange tror, at det er rigtig fortrinligt, at der for tiden er rigtig meget spot på generel trivsel på mange arbejdspladser… Men kontinuerligt med dette positive fokus, ses ligeledes et fokus på optimering og effektivisering… Det ses i særdeleshed i den omsiggribende kontrol foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering samt fraværsregistrering… Herudover er der ligeledes den skrækindjagende lyd fra et gammeldags stempelur, som slet ikke bidrager til et skønt arbejdsmiljø. Jeg har selv været beskæftiget i en virksomhed, hvor vi til såkaldte personalemøder blev konfronteret med resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, og fraværsregistrering, som var blevet noteret omkring vores arbejdsindsats. Det var ik behageligt, og de fleste beskrev det som decideret ”overvågning”… Så min gode råd til alle chefer lyder; hold fokus på tilfredse ansatte, frem for effektivitet… Dét er jeg overbevist om i sidste ende vil gavne det endelige regnskab. For glade arbejdere betyder effektive medarbejdere.