Som maskinleverandør får du mange fremtidsudsigter…

Da jeg var en bitte pige, betroede min morfar mig jævnligt skildringer om sine unge dage. Jeg agtede ham meget, og satte pris på hver og en af de dage, vi brugte med hinanden. Han havde sådan et indholdsrigt livsforløb. Han arbejdede indenfor den interessante automatisering industri (rotec.dk/informationspolitik/industriautomatisering,-automatisering-industri), hvor han som maskinleverandør (rotec.dk/informationspolitik/maskine-medicinalindustrien,-maskinleverandoer), arbejdede med maskinfremstilling. Han fortalte mig om, hvordan kulturen var virkelig anderledes dengang han var ansat i den industri. Især solidariteten på arbejdspladsen var anderledes. Det var kutyme, at man var organiseret i fagforeningen. Således kunne de ansatte kollektivt forhandle sig til bedre arbejdsvilkår. Nu til dags er fagforeningsmedlemskab ikke længere naturgivent. De traditionelle fagforeninger informerer om dalende medlemstal. Dengang han som maskinleverandør var ansat indenfor automatisering produktion & maskinfremstilling var vilkårene forskellige fra i dag. Når en såkaldt cnc-fræser robot (rotec.dk/informationspolitik/cnc-opgaver,-cnc-fraeser-robot) skulle skabes var det altafgørende, at man samarbejdede. & fællesskabet på arbejdsstedet var følgelig noget andet end i dag…

I min kultur fortæller mange om, at samhørigheden på arbejdsstedet er virkelig bitte. Den påstand benyttes som begrundelse for fagforeningernes forsvindende antal medlemmer. Men virkeligheden er muligvis nærmere, at vilkårene har undergået en transformation. Indenfor den gunstige automatisering industri, som beskæftiger sig med automatisering produktion, er det påkrævet at arbejde sammen. I den maskinfremstilling proces, hvori for eks. en cnc-fræser robot skabes, kræves det, at hver enkel maskinleverandør samarbejder. Medarbejderne arbejder således i de såkaldte sjak, hvor hver eneste maskinleverandør er klar over sin position og sin arbejdsopgave. Dét betyder, at der dengang ik på samme vis var individuelt arbejde. Dét har den følgevirkning, at det giver god mening at indgå i et fællesskab, når man skal prange forbedrede arbejdsforhold. & det førnævnte er en kløgtig forklaringsmodel på, hvorfor samtlige medarbejdere havde tilmeldt sig en fagforening!