I det tilfælde at I vil transportere gods, er det faktisk en fordel med plastpaller

Dette indlæg kigger på såvel træemballage (http://jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=31) såsom europaller (http://jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=39&menu_nbr=25) som plastpaller (http://jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=42&menu_nbr=28). Alt afhængig af det ombordværende gods såvel somtransportmåden, er det jo selvsagt ej alle typer af paller, der kan benyttes. Den åbenlyse fordel ved træemballage er, at europaller er til gavn for miljøet. Hertil kan det desuden medtages, at benyttelse af træemballage kan nedbringe udledningen af CO2 sammenkædet med varefragtning med lidt under 1/3. Europallerne har nemlig en enormt høj nytteværdi som genbrugspaller, da de kan bruges af adskillige omgange, uden at den høje kvalitet falder.

Derimod produceres plastpaller hyppigst som engangsvarer, fordi de ikke er så robuste som europaller. De har ydermere den fordel, at plastpaller sammenlignet med træemballage ikke mærkes af vejret, idet det er det samme som, at de under hele fragten vejer det samme og har samme størrelse, uanset hvorvidt det sner, eller solen skinner. Af sprøjtestøbt plast, der er 100 procent genbrugbart, manifaktureres plastpaller simpelthen. Der er desuden ikke behov for, at du undgår miljøvenlighed, kun af den årsag, at du helst vil have plastpaller frem for europaller. Dog vejer de betydeligt mindre, og derfor egner de sig perfekt til lufttransport, hvor der er restriktioner for den tilladte totalvægt.

Hvorvidt plastpaller eller europaller er bedst til dit fragtbehov, må altså være helt og holdent styret af, hvad du helst vil købe. For de ansatte i fragtindustrien, går jobbet altid ud på at gøre transporteringsforholdene så gode som i det hele taget muligt, så processen foregår så enkelt og samtidig bliver ordnet så hurtigt som overhovedet muligt. At benytte de rigtige paller, bliver også med det in mente ekstremt afgørende af den grund, at palletyperne råder over hver sine fortrin.