Gasfjeder, svampegummi, gummiplader, gummimåtter, kantlister og gummistropper i genstande i hverdagen

Hvem havde regnet ud, at jeg i dag har skrevet vedr. gasfjeder, svampegummi, gummiplader » www.sindby.dk/dk/meta-navigationssider/info/koeb-gummimaatter-og-gummiplader-i-forskellige-stoerrelser-og-priser,, kantlister, gummistropper » www.sindby.dk/dk/meta-navigationssider/info/gummistropper-til-presenninger-og-gummisnor-til-bla-forsegling, og gummimåtter » www.sindby.dk/dk/meta-navigationssider/info/koeb-gummimaatter-og-gummiplader-i-forskellige-stoerrelser-og-priser,. Hihi.

Varer i gummi er et super brugbart & ganske enkelt essentielt råprodukt. Af hvilket materiale ville industrien alternativt lave en gasfjeder? Og på hvilken måde skulle industrien kunne fremstille gummistropper, gummimåtter for ikke at tale om gummiplader, hvis ik gummien var til rådighed for os?

De fleste har ikke overvejet, hvor meget som er lavet i gummi. Blandt gummis hovedsagelige +’er er da også den betragtelige funktionalitet. Gummi kan nemlig laves både hårdt og fleksibelt og kan i kraft af denne egenskab benyttes til adskillige uensartede genstande. Gummistropper er fx bøjelige, hvorfor de bør laves af gummi, der er blødt. Kantlister & gummiplader er til gengæld produceret af mindre fleksibelt gummi, som ej i lige så høj grad kan bøjes og strækkes. I vores hverdag ville vi nok ikke kunne undvære gummi.

Blandt materialet gummis største +’er er ligeledes materialets åbenlyse praktiskhed. Materialet gummi kan jo nemlig både laves ubøjeligt & fleksibelt og kan dermed bruges til talrige uensartede objekter. Gasfjeder er for eksempel bøjelige, hvorfor de skal fremstilles af gummi, der er blødt. Kantlister + gummiplader er derimod lavet af ufleksibelt gummi, som ikke på samme vis passer til at blive bøjet og strækket. Der lærte du formodentligt lidt nyt.

Når du en dag igen anvender enten gummistropper el. svampegummi, kunne du eventuelt tænke over, at et pænt betydeligt antal af genstandene, som vi anvender på daglig basis, i virkeligheden er fremproduceret af blødt eller hårdt gummi, skønt det dog ikke er mange, der lægger mærke til dette. Men det kan du nemlig være opmærksom på fra nu af.