Der er fantastisk mange populære efterskoler på Fyn – & det er vanskeligt at vælge…

Om seks uger siger min underskønne mand og jeg farvel til vores yngste datter – hun tager på en god efterskole. Vi er alle meget spændte, ik mindst det kæreste lille barn, der for den allerførste gang skal klare sig selv…. I familien har vi spenderet fantastisk langt tid på at nå til en afgørelse omkring, hvilken form for efterskole, vi skulle søge om optagelse på… Der der så sindssygt mange populære efterskoler, og det var ergo svært at vælge! Hver eneste gang min trolovede og jeg talte med fremmede mennesker, spurgte vi efter gode erfaringer med populære efterskoler, men hver gang fik vi nye svar. Jeg må krybe til korset og sige, efter det vi har udstået på det seneste, er jeg slet ik tvivlende omkring, at der findes virkelig mange populære efterskoler i Danmark… Det blev jo soleklart, at det hårde bare slet ik var at opspore en god efterskole, ej heller en boglig efterskole, men derimod at vælge kun én ud af det kolossale udbud… Men det viste sig jo imidlertid også, at de populære efterskoler ekstremt hurtigt blev booket…!

Det lød som en fuldkommen fantastisk ide at besøge seksten af de mest populære efterskoler, så dét gjorde hele familien i fællesskab.. Men selvfølgelig udelukkende de skoler, som også vores datter i forvejen syntes om…! Under disse her visitter prøvede jeg virkelig meget at lade min datter indtage scenen. Jeg ønskede højt, at det skulle være vores datter, & vores lille pus alene, som skulle træffe beslutningen om, på hvilken efter-skole hun ville spendere et helt år af sit teenage-liv. Fra begyndelsen af havde vi været enige om at tænke, at en god efterskole for os var = med en boglig efterskole… Dvs., at vi var fælles om at tænke, at den efterskole min datter skulle på, SKULLE kunne tilbyde super faglig undervisning. Det var fantastisk vigtigt for os alle sammen, at hendes skoleophold selvfølgelig blev en positiv oplevelse på det personlige plan, men i lige så høj grad skulle et år på efterskole ruste hende til at begå sig formidabelt i det videre uddannelses-system. Sagt lidt hårdt ville vi som det vigtigste opspore en velrenommeret boglig efterskole, som også lagde stor vægt på det sociale…